Ekonomiczny, procesorowy sterownik przełącznika anten.

UWAGA modyfikacja !

Na bazie prezentowanego poniżej rozwiązania powstał sterownik z dodatkową możliwością wyboru anteny oddzielnie do RX i oddzielnie do TX, dodatkowo sterownik posiada sekwuencer umożliwiający ustawienie czasu załączenia nadajnika dopiero po przełączeniu przekaźników w prze łączniku anten Czas opóźnienia można ustawić w zakresie 50ms - 1000 ms co 50 ms przy pomocy progrmu w zakładce PTT. Do realizacji tej funkcjii zamontowano na PCB dodatkowe gniazdo miniJack ze stykami do podłączenia wyłącznika PTT (np pedał nożny lub styk z  mikrofonu) oraz wyjścia do kluczowania PTT w nadajniku. Pozostałe funkcje opisane wcześniej bez zmian. Więcej informacji w treści poniższego artykułu, fotki wkrótce.Dla użytkowników mojego przełącznika anten przygotowałem nie lada gratkę !

Procesorowy sterownik anten pracujący w dwóch trybach - manualnym oraz z komputera przy pomocy poleceń OTRSP.

Konstrukcja jest możliwie prosta, aby obniżyć jej koszty, a jednocześnie w pełni funkcjonalna i niezawodna.

 

Prezentowany sterownik jest moim autorskim pomysłem całkowicie zaprojektowanym i wykonanym przeze mnie. Oprogramowanie procesora oraz program pod WINDOWS również zostało napisane od początku do końca przeze mnie w oparciu o dokumentacje protokółu OTRSP .

Konstrukcja ta zbudowana jest na fabrycznej płytce PCB z metalizacją otworów i solder maską, w oparciu o komponenty dostęne w polskich sklepach internetowych.

Płytka sterownika została zaprojektowana tak aby można było wykorzystać do niego typową obudowę bez problemu dostępną w handlu Z-6.

Sterownik komunikuje się z komputerem PC poprzez złącze USB emulując na nim wirtualny port szeregowy COMx. Numer x portu szeregowego należy wpisac w konfiguracji programu który chcemy używać. Programy przetestowane współpracujące ze sterownikiem to Logger32, N1MM, WINTEST i inne (których listę będę uzupełniał po przetestowaniu w trakcie aktualizacji tej strony).


UWAGA !!!

Sterownik NIE OBSŁUGUJE DWÓCH TRX-ów !!! jedynie korzysta z prokółu OTRSP który w swoich założeniach służy do obsługi stacji krótkofalarskiej korzystającej z dwóch TRX-ów lub dodatkowego RX-a, jednak zaimplementowane w nim  są te komendy (polecenia) które dotyczą sterowania tylko przełącznikiem anten z jednym wyjściem do radiostacji. W większości przypadków konfiguracji stacji nadawczej jest to całkowicie wystarczające.


Sterownik posiada również funkcję manualnego sekwencyjnego od 1 do 6 wybierania anteny poprzez korzystanie z przycisków UP/DOWN. Funkcja ta jest aktywna tylko gdy prorgam komputerowy nie wysyła poleceń poprzez złącze USB. W momencie uruchomienia poprawnie skonfigurowanego programu komputerowego wysyłające polecenia w standardzie OTRSP następuje automatyczne przełączenie z trybu manualnego na tryb sterowania z PC i aktualnie wybrana antena zmieniana jest na taką jaką wymusza w danym momencie program np Logger32.


W trybie manualnym sterownika istnieje możliwość wyboru dwóch anten - jednej do odbioru, a drugiej do nadawania i przełączania sygnałem sterującym PTT podczas pracy. W ramach tej opcji istnieje możliwość zastosowania sterownika jako sekwencera do opóźnienia o okreslony czas (50-1000ms ustawiany w porgramie sterującym) załączenia nadajnika po przełączeniu anteny w przełączniku z odbiorczej na nadawczą i z nadawczej na odbiorczą dopiero po wyłączeniu nadajnika.


Sterowniki do USB znajdują sie na stronie: STEROWNIKI USB i mogą być pobrane i zainstalowane w zależności od używanego systemu operacyjnego.


Prototyp sterownika w obudowie podczas pracy (przepraszam za jakośc fotki - słabe oświetlenie)


 


Widok nowej wersji sterownika

 

 

 

 

 


Zasilanie sterownika jest wspólne i uzależnione od zasilania przełącznika anten, w przypadku przełączników antenmojej konstrukcji jest to napięcie stałe DC 12V, napięcie dodatnie podawane jest na zasilanie poszczególnych przekaźników, minus jest wspólny - masa. Można użyć oddzielnego zasilacza sieciowego lub wykożystać napięcie podawane z TRX-a 13.8V. W wersji podstawiowej sterownika nie można zasilać go napięciem większym niż 15V - układ posiada zabezpieczenie elektroniczne. (Na indywidualne zamówienie mogę wykonać wersję na inne napięcie).

Układ sterownika zapewnia dobrą izolację sterownika i podłączonego do niego przełącznika anten od użytego do sterowania nim komputera, zastosowano barierę optyczną o napięciu przebicia min 5kV.

Przełącznik anten do sterownika podłączamy kablem sterującym 7 żyłowym (np. skrętka komputerowa).


Urządzenie to jest dostęne jako zmontowane i uruchomione w obudowie, lub w formie PCB do samodzielnego montażu.


Dla konstruktorów publikuję schemat. (Nowy schemat będzie opublikowany wkrótce.)Zastosowane układy scalone:

ATMEGA328P SMD

FT232RL

TD62783AFG lub MIC2981/82YWM-TR

Wartości pozostałych elementów widoczne na schemacie.


Płytkę PCB należy zaprojektować i wykonać we własnym zakresie.


Program wsadowy do procka dostępny będzie po zbudowaniu sterownika i przesłaniu fotki zmontowanej płytki PCB.

Jednocześnie informuję, iż każdy kto dostanie program wsadowy zobowiązany jest nie odstępować go nikomu innemu, i nie wykorzystywać go do celów komercyjnych.

 


Dla tych co nie używają programu logującego posiadającego obsługę protokółu OTRSP przygotowałem oprogramowanie pod WINDOWS. Oporgramowanie jest dostępne gratis dla wszystkich użytkowników mojego sterownika i przełącznika anten.


Program ten współpracuje z dowolnym komputerem PC z oprogramowaniem WINDOWS poczynając od wersji XP a kończąc na WINDOS 10. Aby prorgam działał prawidłowo wymagane jest aby w systemie WINDOWS był zainstalowany dodatek Microsoft .NET Framework 4.0


Jest on bardzo prosty w instalacji i obsłudze. Oto krótka instrukcja:

Instalujemy program uruchamiając instalator. W dalszej kolejności należy potwierdzać instalację klawiszem Next zaznaczając w między czasie akceptację warunków licencji. Po zainstalowaniu należy w katalogu programu (przeważnie c:\Program Files\SPA\) Pliki SPA.exe i anteny.txt należy skopiować do utworzonego przez siebie katalogu. Wyedytować plik tekstowy anteny.txt i wpisać swoje nazwy używanych anten. Nazwa nie może mieć więcej niż 9 znaków a wpisujemy je w kolejnych linijkach pliku odpowiednio dla anten od 1-6.

Po uruchomieniu programu należy kliknąć zakładkę Konfiguracja i wybrać jeden z portów COM do którego jest podłączony sterownik z wyświetlonych w rozwijanym menu oraz prędkość transmisji 9600. Można też kliknąć kwadrat Zapisz ustawienia, aby przy następnym uruchomieniu program automatycznie łączył się ze sterownikiem i otwierał wcześniej ustalony port i prędkość. Następnie kliknąć przycisk Połącz który powoduje zapisanie wybranych ustawień oraz połączenie programu ze sterownikiem. W zakładce Anteny wybieramy klikając żądaną antenę. Program wymaga fizycznej obecności co najmniej jednego portu COM, sprzętowego lub wirtualnego - w przeciwnym razie podczas uruchamiania programu pojawi się komunikat o błędzie - należy go zamknąć i ponownie uruchomić program po zainstalowaniu sterowników i podłączeniu kontrolera do komputera kablem USB.

Zakończenie pracy z programem oraz zamknięcie portu szeregowego odbywa się poprzez kliknięcie klawisza Wyjdź.

Kolorowy kwadrat w lewym dolnym rogu programu sygnalizuje czy program jest połączony z kontrolerem - kolor czerwony - rozłączony, kolor zielony - połączony.

Zakładka info zawiera informacje o autorze, wersji i prawach licencyjnych.


Fotki nowej wersji programu - wkrótce

 

 

 

 

 

 

W przypadku braku lub niewłaściwego portu COM w momencie włączania programu z zapisanymi parametrami program sygnalizuje jego brak i generuje okienko błędu - w takiej sytuacji mamy następujące rozwiązania tego problemu:

 

  1. Kliknąć w okienku będu klawisz Continue, odznaczyć kwadracik Zapisz ustawienia, potwierdzić klawiszem Rozłącz, Wyjść i uruchomić program od początku a następnie wybrać właściwy port w zakładce Konfiguracja, menu wyboru Wybierz port.
  2. Kliknąć klawisz Quit, zainstalować sterowniki w przypadku ich braku, oraz podłączyć kontroler do komputera do portu USB.
  3. W przypaku zmiany złącza USB może nastąpić zmiana numeru portu COM, w takim przypadku po pojawieniu się portu w menadżerze urządzeń wykonujemy powyższą procedurę z pkt 1.

 

Oprogramowanie będzie generowane indywidualnie dla użytkowników mojego sterownika z wpisem do programu znaku krótkofalarskiego.

 

W trybie manualnym czyli bez podłączenia do komputera anteny wybieramy klawiszami strzałka do góry lub w dół sekwencyjnie od 1-6. Aby wejść w tryb wyboru różnych anten dla RX i TX należy najpierw odpowiednio podłączyć PTT i TRX do sterownika. Rozbieramy wtyk mini jack 3.5mm i do pinu środkowego (tj. kanał lewy) podłączamy "gorący" przewód PTT z mikrofonu lub z pedału nożnego, masę PTT podłączamy do masy wtyku jack. Nastęnie z drugiego styku mini jack (kanał prawy) podłączamy do gniazda TRX-a PTT, nie zapominając o podłączeniu masy wtyku jack z masą TRX-a. Wtyk wkładamy do gniazda TX z tyłu sterownika.


Po podłączeniu sterownika do komputera kablem USB (i zainstalowaniu sterowników o ile to pierwsze podłączenie sterownika do komputera) w programie do sterowania antenami w zakładce KONFIGURACJA wybieramy właściwy port komunikacyjny COMx i klikamy klawisz POŁĄCZ. Nastęnie w zakładce PTT wybieramy czas po jakim ma być załączony nadajnik od momentu naciśnięcia PTT. Czas musi być tak dobrany aby przekaźniki przełącznika anten mogły zdążyć przełączyć sie na antenę nadawczą (zalecany czas od 200ms w górę). Po wyborze czasu klikamy klawisz WYŚLIJ, przy prawidłowym podłączeniu dioda FUNCTION zamiga 5 razy potwierdzając wpisanie do sterownika odpowiedniego czasu opóźnienia.


Po tych czynnościach możemy już klawiszami wybrać antenę nadawczą, następnie wchodzimy w tryb wyboru anteny odbiorczej przyciskając na conajmniej dwie sekundy jednocześnie oba klawisze. Sygnalizacją wejścia w tryb wyboru anteny odbiorczej jest ciągłe świecenie diody FUNCTION. Klawiszamy wybieramy antenę odbiorczą.


Sterownik gotowy do pracy. Po niciśnięciu PTT zaświeci się dioda wybranej wcześniej anteny nadawczej oraz zacznie mrugać dioda FUNCTION. Po powrocie na odbiór dioda FUNCTION świeci się ciągłym światłem oraz świeci się dioda wybranej anteny odbiorczej.

 

 

 

 

Informuję również, iż zgodnie z moimi zasadami dystrybucji płytek PCB do moich konstrukcji każdy moze nabyć tylko i wyłącznie jedną płytkę na własne potrzeby. Nie dostarczam płytek "składaczom", którzy to robią na zlecenie innych osób nie posiadających umiejętności lub warunków montażu SMD. Jeżeli nie czujesz się na siłach wykonania tej konstrukcji skontakuj się ze mną via email i ustalimy szczegóły.

W obecnej chwili dostępne są tylko zmontowane w obudowie i uruchomione sterowniki.

Program do przełączania anten pod WINDOWS dla tych co robią sterownik we własnym zakresie na podstawie prezentowanego wyżej schematu dostęny jest za opłatą - 30 zł.Jeżeli jesteś właścicielem przełącznika anten produkcji SQ1GU, SP3GEM - skontaktuj sie ze mna a dostaniesz dobrą cenę.

Jeżeli jesteś właścicielem przełącznika anten produkcji  z poza Polski - skontaktuj sie ze mna a dostaniesz normalną cenę.


Jeżeli jesteś włascicielem przełącznika anten produkcji SP6CYN - podróbki na bazie mojej konstrukcji - nie kontaktuj się ze mną nie masz szans na sterownik.Jeżeli jesteś bardziej wymagającym krótkofalowcem - już niebawem dostęna będzie nowa zaawansowana konstrukcja sterownika przełącznika anten posiadająca funkcje banddekodera BCD YAESU, oraz napięciowego ICOM, rónież z obsługą OTRSP, oraz szeroką konfiguracją przypisania anten RX-TX.

 

 

 

Więcej informacji wkrótce.

   

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.14
1,517,480 Unikalnych wizyt